Redaksjonen for databasen

Hovedredaktør

Stein M. Wivestad

Medredaktører

Gunnvi Sæle Jokstad
Agnethe Kristiansen
Ståle Johannes Kristiansen
Øyvind Økland
Anne Karin Rudjord Unneland
Vegard Schow