Redaksjonen for databasen

Hovedredaktør

Stein M. Wivestad

Medredaktører

Gunnvi Sæle Jokstad

Agnethe Kristiansen

Ståle Johannes Kristiansen

Anita Nygård

Øyvind Økland

Anne Karin Rudjord Unneland

Vegard Schow