Redaksjonen for databasen

Hovedredaktør

Stein M. Wivestad

Medredaktører

Gunnvi Sæle Jokstad

Agnethe Kristiansen

Ståle Johannes Kristiansen

Anita Nygård

Øyvind Økland

Sissel Gerritsen

Ane Malene Sæverot

Stig Tore Aaberg