César Frank

Informasjon i Store norske leksikon

César Franck bodde det meste av sitt liv i Paris. Han var en beskjeden mann. Han virket som pianist, pianolærer, organist, improvisator, komponist og ble til slutt professor i orgelspill ved musikkonservatoriet i Paris.

 

Franck elsket Wagners musikk. Et viktig verk er oratoriet Les beatitudes / Saligprisningene som han arbeidet med i ti år. Det utfordrer lytterne til å være barmhjertige, rene av hjertet, og fredsskapende. Mest kjent av de øvrige verkene hans er kanskje Fiolinsonaten i A-dur fra 1886 og nattverdhymnen Panis angelicus (1872), som har tekst av Thomas Aquinas.

 

Panis angelicus                   Brødet til englene
fit panis hominum;             blir brød for mennesker:
Dat panis coelicus              føde fra himmelen
figuris terminum:               i form av vin og brød:
O res mirabilis!                   Det er vidunderlig!
manducat Dominum          Nå metter Herren Gud
pauper, servus et humilis  fattige, svake og ydmyke.

 

Franck er kjent for å skrive musikk preget av sterke følelser.

César Franck ble født i Liège i Belgia i 1822 og døde i Paris 1890
Foto: Pierre Petit, Public domain, via Wikimedia Commons

 Beskrivelser knyttet til Dukas, Paul:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Sonate i A dur for fiolin og piano
Musikk Frank, César Stein M. Wivestad 05.06.2021