Paul Dukas

Informasjon i Wikipedia

 Familien Dukas var jødisk. Moren til Paul døde da han var fem år. Faren arbeidet i bank. Paul gikk på musikkonservatoriet i Paris sammen med Claude Debussy, og de ble gode venner. Dukas virket som musikk-kritiker og komponist og ble professor i komposisjon ved konservatoriet.

 

Han var svært kritisk til sine egne verker og ødela mange av dem. Det er først og fremst Trollmannens lærling som har gjort ham kjent, noe som ergret ham, for han har flere andre verker: en symfoni, verker for piano, en opera, og musikk til en ballett. Han har også laget flere vokalverk som synes å være helt ukjente, bl.a. kantaten La vision de Saül. Mange av verkene hans er lett tilgjengelige for lytting, både på YouTube og via Naxos (logg på med lånekort for norske bibliotek

 

Paul Abraham Dukas ble født i Paris i 1865 og døde i 1935.
Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Paul_Dukas_01.jpg

 Beskrivelser knyttet til Dukas, Paul:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

L'Apprenti sorcier / Trollmannens lærling

Musikk Dukas, Paul Stein M. Wivestad 01.06.2021