Informasjon i Store norske leksikon

Ilya Repin, Portrait of Leo Tolstoy (1887)
Public domain, via Wikimedia Commons

Lev Tolstoj ble født i Tula, Russland i 1828 og døde i 1910

Lev Tolstoj er blant de fremste representanter for realismen i russisk litteratur fra andre halvdel av 1800-tallet. Han stammet fra en adelsfamilie, men ble foreldreløs som niåring og vokste opp hos en tante. Han begynte på universitetet, men avbrøt studiene og gikk inn i militæret som offiser, der han bl.a tjenestegjorde under Krimkrigen. I denne perioden begynte han også å gi ut sine første tekster. 

Under arbeidet med romanen Anna Karenina kom Tolstoj inn i en åndelig krise, og kjempet med å finne mening med livet og en etisk lov han kunne bygge på. Gjennom krisen utformet han en rasjonalistisk kristendom der dogmene ble forkastet og bare evangelienes enkle moralbud ble beholdt. Disse forente han med troen på «det naturlige menneske» og «det enkle liv» som han i sin ungdom hadde tilegnet seg fra Rousseau. Slik utfordret han både den ortodokse kirken og tsardømmet, og ble både utstøtt av kirken og sensurert av staten. 

Kunstens oppgave var ifølge Tolstoj å «smitte» mennesker med oppbyggelige og høyverdige følelser.

 

Beskrivelser knyttet til Lev Tolstoy:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Om hvor meget jord et menneske må ha

Tekster Tolstoj, Lev Stig Tore Aaberg, 04.04 2024