Christian Krogh

Informasjon i Store norske leksikon

i

Foto: Nasjonalbiblioteket, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons (beskåret)

  Christian Krogh kom fra embetsmannsslekt, ble født i Oslo, og var både billedkunstner, forfatter, journalist og jurist. 
Han var en av realismens store norske malere, og bl.a elev av Hans Gude og den tyske maleren Carl Gussow. Mye av sin utdanning og læretid fikk han i Tyskland, hvor hans sosiale engasjement ble vekket. Kunsten hadde ifølge Krogh en sterk sosial forpliktelse, og han var gjennom sitt mangfoldige engasjement en sterk stemme for sosial rettferdighet og ytringsfrihet. 
Krogh malte arbeiderklassen i 1800-tallets Kristiania med medfølelse, og med ønske om forandring. I tillegg var han en toneangivende skikkelse blant «Kristiania-bohemene». Han var også professor og direktør ved Norges første kunstakademi.
Christian Krogh ble født i Oslo i 1852 og 
døde i 1925

 

Beskrivelser knyttet til Magritt, Rene:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Gode venner

Bilder Christian Krogh Stig Tore Aaberg 29.12.2023