Kontakt

Redaksjonen ønsker kritikk og forslag, også det som gjelder detaljer, for å kunne gjøre databasen bedre. 
Vi er interessert i dine assosiasjoner til andre kunstverk enn de som nå er beskrevet, og vi vil gjerne at du deler med oss dine erfaringer med bestemte kunstverk.

Kontakt Stein M. Wivestad, NLA Høgskolen, Tlf: 918 79 641
Kontoradresse: Amalie Skramsvei 3, BERGEN
Postadresse: NLA Høgskolen Bergen, Postboks 74 Sandviken, 5812 Bergen.
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.