Tekster

Dickens, Charles

Hard times / Hårde tider

Elektronisk tekst

Form og innhold

Denne romanen (Dickens, 1989, 398 sider) ble skrevet i 1854 og er omtalt som ”en sant dramatisk og dypt poetisk helhet” (Leavis, 1970, s. 190). Den angriper et utilitaristisk og økonomisk liberalistisk syn på mennesket, hvor tilegnelse av eksakte kunnskaper og evne til å realisere det som er nyttig for en selv, ses på som hovedmål i livet. ”Det ene nødvendige” (Dickens, 1989, overskrift til kap. 1) i denne tradisjonen var fakta! Både i familien og i skolen ble barna sett på som tomme kar som skulle fylles med faktakunnskaper (s. 2 og 10). Fornøyelser ble bannlyst, fantasi og sympati med andre ble ikke kultivert. En antok at ”jag etter individuell egennytte” (s. xi) ville fremme generell velferd. Alt skulle det betales for (s. 384). Thomas Gradgrind, far og skoleeier, som representerte denne holdningen, var imidlertid ”ikke uvennlig, alt tatt i betraktning” (s. 35); hans karakter var ensidig, besatt av feilaktige filosofiske idéer.

Romanen har tre hoveddeler, med tre verb som overskrifter: 1. Så, 2. Høste, 3. Lagre. Thomas Gradgrind høster bitre konsekvenser av det han har sådd som oppdrager, og til slutt forstår han at det i tillegg til hodets visdom også fins en ”hjertets visdom” (s. 297). I delen som handler om å ”lagre”, korrigerer og forbedrer han sin måte å leve på. Av sirkus-folk, som ble betraktet som foraktelige omstreifere, lærer både han og hans familie om virkelige fornøyelser; og de lærer om solidaritet og kjærlighet. Den som formidler dette, er først og fremst Sissy Jupe. Hennes far tilhørte sirkuset, men ønsket likevel at datteren skulle gå på skolen. Når faren forsvinner, blir Sissy tatt inn i Gradgrind-familien. Med vitalitet og godhet levendegjør Sissy ”selv-utfoldelse gjennom selv-forglemmelse - alt som er antitesen til en kalkulerende egennytte” (Leavis, 1970, s. 191).

Temaer

Utilitarisme, Økonomisk liberalisme, Egennytte, Ensidig karakter, Autoritær oppdragelse, Arbeid, Lek, Selvbeherskelse (måtehold), Kreativitet, Solidaritet, Ubetinget kjærlighet, Vennlighet, Giftemål, Skilsmisse

Supplerende kunstverk

Bilder:

Rembrandt, H. van R. (1668). Sønnen som kom hjem

Filmer:

Kragh-Jacobsen, S. (regissør). (1988/2008). Skyggen af Emma [DVD, dansk tale og danske undertekster, 93 min.]. Søk i Bibsys. Evt. leie via www.lovefilm.dk

Musikk:

Pink-Floyd. (1979/1994). The happiest days of our life, We don’t need no education. I: The wall [CD]. United Kingdom: EMI. YouTube (5:49, med tekst i kommentarfeltet).

Tekster:

Dickens, C. (2012). Et julekvad (T. B. Høverstad, overs.). [Oslo]: De norske bokklubbene. Opprinnelig utgitt 1843.

Tilgang og referanser

Dickens, C. (1989). Hard times (Introduksjon og noter ved P. Schlicke). Oxford: Oxford University Press. Opprinnelig utgitt 1854.

Dickens, C. (1935). Hårde tider (H. Rytter, overs.). Oslo: Nasjonalforlaget. Opprinnelig utgitt 1854.

Leavis, F. R. (1970). Hard times: The world of Bentham. I: F. R. Leavis og Q. D. Leavis (red.), Dickens the novelist (s. 187-212). London: Chatto & Windus.

Collins, P. (1963). Dickens on education. London: Macmillan.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 25.02.13. Sist revidert 10.06.13