Tekster

Hansen, Thorkild

Slavernes kyst / Slavenes kyst
Slavernes skibe / Slavenes skip
Slavernes øer / Slavenes øyer

Elektronisk tekst  Slavenes kyst   Slavenes skip   Slavenes øyer

Form og innhold

Denne romantrilogien består av Slavernes kyst (1967), Slavernes skibe (1968) og Slavernes øer (1970). Trilogien kom ut på norsk i 1968-1970 og på nytt i 1997 som Slavenes kyst, Slavenes skip og Slavenes øyer. Den omhandler dansk slavehandel fra Vest-Afrika til de dansk-vestindiske øyene fra ca. 1673 til 1825. Denne slavehandelen var et viktig ledd i en innbringende trekanthandel der man fraktet flintbørser og brennevin fra Danmark til Guinea (nåværende Ghana), og så byttet man dette med slaver. Disse ble så sendt med skip til Vestindia og byttet mot sukker. Sukkeret ble solgt i Danmark.

Denne dokumentarromanen beskriver detaljrikt og levende grusomheten i denne handelen, og er en sterkt kritisk røst mot virksomheten. Den første boken, Slavenes kyst, omhandler danskenes virksomhet på Gullkysten over nesten 200 år. Vi møter den listige Ludwig Ferdinand Rømer som livnærte seg som assistent på et av slavefortene, men som samtidig hadde en bigeskjeft som menneskehandler. Dette skaffet ham kapital til å kunne starte et innbringende sukkerraffineri i København da han kom hjem. Jacob Wulff kommer til slavefortene med ambisjoner om å gjøre karriere som embetsmann, men ender opp som et sørgelig demoralisert offer for tropesykdommer. Moralsk råttenskap og drukkenskap er gjennomgående tema. De som måtte prøve å kjempe mot umoralen og urettferdigheten, lider ofte tragiske skjebner.

I Slavenes skip blir vi med på den umenneskelige overfarten fra danskenes fort på Gullkysten, til de dansk-vestindiske øyene, det som i dag er Jomfruøyene, tilhørende USA. Hansen beskriver inngående de ubeskrivelige forholdene ombord. Han beskriver også en dekksgutt som stiger i gradene, mest på grunn av at de overordnede bukker under for sykdommer. Dekksgutten blir etter hvert opphøyet til adelig, og får navnet Tordenskjold. Dette illustrerer hvordan forfatteren skriver inn historiske personer i romanene sine, uten at det er historisk belegg for dette − til historikernes store fortvilelse.

Den siste boken i trilogien, Slavenes øyer, går gjennom hele koloniseringshistorien til de tre øyene, fra slutten av 1600-tallet, til de ble solgt til USA i 1917. Den veksler mellom historiske reportasjer fra 1960-tallet, gjengivelse av historiske begivenheter, som slaveopprøret i 1733, der danskene holdt på å miste kontrollen. Tiden før øyene ble solgt til USA beskrives svært lite flatterende for danskene, og var preget av en sterkt rasediskriminerende politikk (Olling, 2016, desember 10).

Romanene gir en mulighet for å se vår egen historie og kultur i et kritisk lys.

Temaer

Slaveri, Destruktive livsformer, Egennytte, Løgn og hykleri, Overgrep

Supplerende kunstverk

Bilder

Turner, J. M. W. (1849). The slave ship

Filmer

Roots. (1977). TV-serie i 8 episoder. Imdb

Roots. (2016). TV-serie i 4 episoder. Imdb

Musikk

Negro Spirituals

Savall, J. (2017). Les routes de l'esclavage / I slavehandelens spor. Musikk fra Mali, Madagaskar, Colombia, Mexico og Europa. Eksempler på Vimeo 4:49

Tekster

Haley, A. (1976). Røtter. Oslo: Dreyer. NB digital

Tilgang og referanser

Behrendt, P. (1995): Djævlepagten – en historie om Thorkild Hansen. København: Gyldendal.

Olling, A. (2016, desember 10). Thorkild Hansen. Forfatterweb.dk

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Øyvind Økland 10.12.2016