Tekster

Backman, Fredrik

En mann ved navn Ove

Elektronisk tekst (ikke tilgjengelig)

Form og innhold

Denne romanen (Backman, 2013, 322 sider) er en underlig, bevegende og vakker historie om grinebiteren Ove, 59 år. Han opplever at livets fordeler er dalende og at det meste ikke er som før. Det tar han ut på nabolaget gjennom et selvpålagt ansvar som vaktmester for det meste. Noen må jo holde orden. Etter hvert som han merker at det er lite å leve for, planlegger han sin egen fratreden fra livet. Planene er klare, men mulighetene for å gjennomføre dem svinner dag etter dag. Dette irriterer ham grenseløst, men er først muligheten borte, kan han jo gjøre nytte for seg. Slik svinner også etter hvert grunnene til å ville forlate livet. Hverdagens gjøremål blir atter verdifulle.

“Det er vanskelig å innrømme at man har tatt feil. Særlig når man har gjort det veldig lenge” (s. 299). Sitatet viser viktigheten av å nå inn til tanker og forestillinger som har grodd seg fast. Gjennom en pågående nabo, reddes Ove fra sine destruktive tanker og livet blir ”ikke det verste man har”. Spørsmål som reises i romanen er knyttet til ensomhet, spesielt etter tap av ektefelle og sosial posisjon i nabolaget. Hvordan vi ser hverandre og hverandres egenskaper som verdifulle, er alltid et like ransakende spørsmål.

Temaer

Pedanteri, Død, Selvbeherskelse, Vennskap, Medfølelse, Godhet, Omsorg, Solidaritet,

Supplerende kunstverk

Bilder

Filmer

Denstad Langlo, R. (regissør). (2013). Jag etter vind. [DVD, norsk tale, 86 min.]. [Oslo]: Star Media Entertainment

Musikk

Dissing, P. og Andersen, B. (1972). Svantes lykkelige dag. YouTube

Tekster

Paasilinna, A (2007). Kollektive selvmord. Oslo: Aschehoug.

Tilgang og referanser

 Backman, F. (2013). En mann ved navn Ove. Oslo: Cappelen Damm. Omtaler.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Gunnvi Sæle Jokstad, 27. 06.14