Tekster

Jacobsen, Roy

Anger

Elektronisk tekst (ikke tilgjengelig)

Form og innhold

Denne romanen (2011, 262 sider) handler om forholdet mellom far og datter. Han preget av åtte år i fengsel og hun av å ha angitt han for vold. Begge sliter de med minner fra tiden sammen og begge er utrygg i sin hverdag. Han har selvinnsikt i at han har vært en utilstrekkelig far, men strever med å vise angeren. Hun vil holde faren, som nå er løslatt på avstand, men begge spionerer på hverandre og vikles derved inn i hverandres liv igjen. 

Parallelt med dette etableres nye kjærlighetsforhold for både far og datter. Når også disse dras inn i det skakkjørte forholdet mellom far og datter, kan det glemte ikke lenger være glemt og minner, gamle, rustne minner om et godt far-datter forhold vekkes til livet. Da øynes en håpefull utgang.

Anger er et eksistensielt drama. Det handler om livet og de valg vi gjøre som former våre liv. Det reiser spørsmål om hvordan vi kan leve med stor sorg, og om hvordan vi uten å angre våre gjerninger, kan sitte fast i sorgen. Romanen er bygget på romanene Virgo, 1988, som Jacobsen skulle endre litt på ved en nyutgivelse. Det endte med så store endringer at en ny roman, Anger, oppstod.

Temaer

Utvendig straff, Undertrykkelse, Rettferdighet, Medfølelse, Godhet, Tilgivelse 

Supplerende kunstverk

Bilder: 

Dolk (2010). Fange [gatekunst]. Brooklyn.

Filmer: 

Denstad Langlos, R. (regissør). (2013). Jag etter vind. [DVD, norsk tale, 86 min.]. [Oslo]: Star Media Entertainment.

Musikk: 

Børke, L. (musikk), Paus, O. (tekst). (1994). Innerst i sjelen. Ole Paus YouTube (2:23)  eller Sissel Kyrkjebø YouTube (4:36)

Tekster: 

Øverland, A. (1929/1999): En hustavle. I: Samlede dikt 1911-1940, s. 232. 

Dahl, T. E. (2013): Slutten på historien. Oslo: Cappelen Damm

Tilgang og referanser

Jacobsen, R. (2011). Anger. Oslo: Cappelen Damm. Omtaler.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse 

ved Gunnvi Sæle Jokstad 27.06.14