Tekster

Tolstoj, Lev

Om hvor meget jord et menneske må ha

Elektronisk tekst

Form og innhold

Novellen «Om hvor meget jord et menneske må ha» reiser det evig-aktuell spørsmålet: Blir vi lykkeligere av å eie mer? Og hva gjør alt dette jordiske med oss? Og er det materielle bare materie?

Historien går omtrent som dette:    
I misunnelse over sin kones søster og mann som lever kjøpmannslivet i byen, bestemmer bonden Pahom seg for å skaffe mer jord. «Vi har det bra», tenker han, «men om jeg bare hadde nok jord så ville jeg ikke en gang fryktet djevelen». Men djevelen hører, og legger en plan…

Når storbonden i landsbyen selger eiendommen sin benytter Pahom sjansen. Han er driftig og forvalter jorden godt, men jakten på eiendom går til hodet på ham, og fører ham stadig ut i krangel med naboene. Han blir aldri tilfreds, og drives til å stadig kjøpe mer og mer jord. 

En dag får han høre om bashkir-folket, som har tilgang til mye land. De er kjent for å arbeide til de har det de trenger, og deretter ta livet med ro. Pahom oppsøker dem og går i forhandlinger om å kjøpe billig jord. Bashkirene forslår derimot at Pahom skal få alt det landet han klarer å gå rundt fra soloppgang til solnedgang, for bare 1000 rubler. Og dermed har de en avtale!

Før sola står opp neste dag går de til høyden utenfor landsbyen, og høvdingen legger skinnlua på bakken som start og mål. Det området Pahom har sirklet inn før solnedgang vil være hans eiendom. Hvis han imidlertid ikke rekker tilbake får han ikke noe land, og pengene er tapt. 

I det sola bryter haster Pahom avgårde. Han blir oppslukt av all den gode jorden han ser, og oppdager for sent at sola er i ferd med å gå ned. Han begynner å løpe. Med økende redsel ser han sola nærme seg horisonten, men omsider får han øye på bakketoppen. 

Med tilrop fra bashkirene kjemper han seg opp høyden, og nærmest bevisstløs slår han hånden på skinnlua i det sola går ned. Bashkirene jubler, men Pahom ligger urørlig. Han løftes opp, men er død. Bashkirene smatter med tungene i medynk. Tjeneren graver da en grav for Pahom. Og akkurat så mye jord er det et menneske må ha; seks fot, så langt som fra hæl til hode.

I møte med barn og unge utfordrer denne teksten oss voksne som bevisste og integrerte rollemodeller. Hva er våre virkelige verdier som vi fyller tiden med og bruker penger på? Hva er vi opptatt av, hva omgir vi oss med, og higer vi etter? Hva er fokus og motivasjon for det vi gjør? Hvordan preger det hvordan vi snakker til og om hverandre?

Den fulle teksten kan være litt lang og tung for de fleste å lese, men erfaringen er at den fungerer godt som refleksjons- og samtalestarter i en muntlig fortellingsform.

Temaer

Penger, Makt, Grådighet, Materialisme, Egoisme, Hovmod, Valg, Egennytte, Misunnelse, Selvbeherskelse, Svak karakter, Kamp med seg selv, Destruktive livsformer

Supplerende kunstverk

Bilder

Bosch, H. (1516). The Haywain triptych. Sentralpanelet, Museo del Prado, Madrid.
Pañell, J. (2022). Greed. (Olje, 195 x 97 cm)

Filmer

Scorsese, M. (2023). Killers of the flower moon. Paramount Pictures / Apple TV+. Trailer. Se flere muligheter for strømming.  

Musikk

Dylan, B. (1989). Political world. Spotify. Tekst.  
Sandbekk, V. (1958). Pengegaloppen. Spotify.

Tekster

Stanley, B. A. (1904). / Emerson, R. W.  Dikt: What is success?   
Dickens, C. (1843). A Christmas carol / En julefortelling: En billedbok.NB digital
Garborg, A. (1903). Um pengar. 
Loe, E. (1995). Kurt blir grusom. Cappelen Damm, Oslo.
Markus 10, 17-22. Den rike unge mannen. Nettbibelen

Tilgang og referanser

Tolstoj, L. (1989).  Om hvor meget jord et menneske må ha (M. Nag, Overs.). I  G. Hølmebakk (Red.), Utvalgte fortellinger (s. 296–311). Den norske Bokklubben. Nasjonalbiblioteket Digital. (Opprinnelig utgitt 1886)

Erfaringer

Fortellingen er først og fremst en påminner om hva grådighet og materialisme gjør med oss som individer, med våre relasjoner, og våre samfunn. I jaget etter «mer» risikerer vi at andre mennesker gradvis blir midler for egen vinning. I det perspektivet er fortellingen brukt i undervisning både i videregående skole og ved økonomistudiet på NLA Høgskolen.

Hvis du har andre efaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stig Tore Aaberg, 4. april 2024