Tekster

Holt, Kåre

Det store veiskillet.

Elektronisk tekst

Form og innhold

Denne romanen (Holt, 1949, 263 sider) skildrer den dramatiske morgenen 9. april på en gård på Østlandet. En fattig unggutt står på kjøkkenet på storbondens gård der kjæresten hans Maja bor, når tyske fly dundrer over bondegården. Overrasket av storbonden må han ta et skjebnesvangert valg, og fortellingen går videre i tre ulike versjoner. I den første veien “kryper” han for storbonden og blir utover krigsårene en feig medløper som utnytter muligheter til egen vinning, uansett hvem han samarbeider med. I den andre veien velger han å overfalle storbonden, flykter og blir tyskernes medhjelper. Han får oppdrag og ordrer og ender som torturist. I den siste veien velger han å gå inn i motstandskampen. Historiene gjenspeiler dagliglivet i krigsårene: med rekvisisjoner og svartebørs, motstandsgrupper, våpentransport og sabotasjer. Mennesker i hverdagslige situasjoner og i ekstreme situasjoner skildres på en troverdig psykologisk-realistisk måte. Alle disse tre versjonene flettes i hverandre og unggutten møter sine «andre jeg» – med navnene Chris, Christian og Kristian.

Dette er en tankevekkende historie om hvordan raske valg i sårbare situasjoner kan få uante konsekvenser – på liv og død og for samvittigheten.

Temaer

Undertrykkelse, Håp, Menneskets betingelser, Omsorg, Respekt, Tålmodighet, Tro og tillit, Krig, Valg, Okkupasjon

Supplerende kunstverk

Bilder

Picasso, Pablo (1938). Guernica. [Oil on canvas; 349.3 × 776.6 cm], Museo Reina Sofía, Madrid
Vasarely, V. (1945). Catch 1945 [Gouache på papir; 45 x 33 cm]. I privat samling. Beskrivelse i OE-databasen
Hofer, Carl (1922). Masquerade. [Oil on canvas, 129 × 103 cm], Wallraf-Richartz-Museum, Cologne
Magritte, René (1936). La Clairvoyance / Klarsyn. Beskrivelse i OE-databasen

.

Filmer

Denstad Langlos, R. (regissør). (2013). Jag etter vind. [DVD, norsk tale, 86 min.]. Oslo: Star Media Entertainment. Beskrivelse i OE-databasen 
Zwarts, H. (regissør). (2017). Den 12. mann. [DVD, norsk tale, 135 min.]. Oslo: Nordisk Film Distribusjon AS. Kan strømmes, bl.a. via SFanytime
Poppe, E, (2016). Kongens nei [DVD, dansk/norsk tale, 133 min.]. Oslo: Nordisk Film Distribusjon AS. Kan strømmes, bl.a. via SFanytime

Musikk

Sæverud, H. (1943). Kjempeviseslåtten. Øystein Heide Aaland YouTube (3:32
Nordahl Grieg, Johan (1936): Til ungdommen. H. Kråkevik YouTube (3:24
Prøysen, A. (1966). Du skal få en dag i mårå. YouTube (3:29).

Tekster

Fangen, R. (1945). En lysets engel: Beretningen om to norske gutter som falt i krigen. Gyldendal. NB digital
Grieg, N. (1947). Til ungdommen. I Samlede verker (Bd. 1, s. 185−187). Gyldendal. NB digital (Opprinnelig utgitt 1936)
Øverland, A. (1929/1999). En hustavle. I Samlede dikt 1911-1940 (s. 232). NB digital

Tilgang og referanser

Holt, K. (1995). Det store veiskillet. Gyldendal. NB digital (Opprinnelig utgitt 1949)

Erfaringer

Romanen har vært brukt i et prosjekt med utgangspunkt i fagene norsk og historie for elever i videregående skole. Hensikten var at elevene skulle fordype seg i litteratur som kunne supplere historisk fagstoff, og bringe inn perspektiver som kunne danne utgangspunkt for samtale.

Hvis du har andre efaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Gunnvi Sæle Jokstad 21.01.2022