Tekster

Scott, Gabriel

Kilden eller brevet om fiskeren Markus

Elektronisk tekst 

Kilden. Den norske bokklubben, 1999. Etterord av Jacob Jervell.  
Kilden eller brevet om fiskeren Markus. Aschehoug, 1999. Med vignetter av Albert Jærn.

Form og innhold

Romanen Kilden er Gabriel Scott sitt mest kjente verk, men selv minnet han publikum på at «jeg har jo skrevet mer enn Kilden» (Dahl, 1998, s. 6). Sørlandsdikteren har en stor produksjon, men det er nok denne boka som særlig bidrar til at han huskes.

Kilden eller Brevet om fiskeren Markus kom ut i 1918. Boka handler om fiskeren Markus og hans forhold til liv og død, mennesker og dyr, havet og himmelen. Det er en enkel, men tankevekkende og ærlig bok om menneskets vilkår. Boka er formet som et brev, en personlig henvendelse til oss lesere, nesten som en betroelse om dagligdagse småting som vær og vind, om fiskerier og tanker han gjør seg i møte både med mennesker og Gud. Søndagen hviler Markus, og vi får del i både hans andaktsliv og hans kritiske tanker om noen av dem som kaller seg kristne. Boka får fram hans glede over livet, til tross for sterk motbør fra mange av sine medborgere. I dag ville vi kanskje sagt at han ble mobbet i sitt nærmiljø.

Markus er kanskje litt naiv, men han er ikke dum. Markus ser lyst på livet tross tungt arbeid og fattige vilkår, og han viser barmhjertighet overfor alt og alle. Det er sagt at «nøysomheten er lykkens vugge» og boka lar oss se de små gledene i livet, sammen med fiskeren Markus. «Lykken den er en sinnets evne som langtfra er like stor hos enhver» (Scott, 1999, s. 33 og 32), sier Markus. Boka har et budskap om takknemmelighet og nøysomhet.

Hva er kilden til den fattige fiskerens lykke? Hvor er lykkens oppkomme? (Elster, 1918). Dette er kanskje bokas hovedtema, og vi følger Markus helt fram til dødsleiet. Han ser tilbake på livet, det er vemodig å ligge for døden. Men hva tenker han på når han ligger og venter? «Om han kunne tilgi som skrevet stod og skilles fra menneskene uten nag» (Scott, 1999, s. 166). Brevet fra fiskeren Markus bygger på en forutsetning om at et menneske ikke kan leve uten å lide, og den handler om hvordan man kan befri seg fra fortvilelse og håpløshet. I et brev til en venn skrev Scott at han hadde «en forkjærlighet for de oversette (avvisede?), de ringaktede, de små på jorden» (Dahl, 1998, s. 176).

Kilden er både en folkelivsskildring og en mystisk-religiøs og panteistisk inspirert roman. Til sammen blir det en stillferdig oppfordring til menneskelighet og toleranse. Den ble skrevet i skyggen av første verdenskrig. Truls Erik Dahl skriver i biografien Gabriel Scott Et levnetsforløp at noen ser på Kilden som «en slags spinoza-wergelandsk naturbibel» (1998, s. 174). Fortellingen om Markus viser forfatteren som religiøs natur-mystiker. Boka er av flere blitt kalt den «stilleste bok i Norge» (Dahl, 1998, s. 5). Fiskeren Markus fikk omtale av kong Harald i kongens nyttårstale i 2008.

Temaer

Godhet, Håp, Medfølelse, Mot, Lykke, Rettferdighet, Barmhjertighet, Tilgivelse, Vennskap, Menneskeverd, Gudstro, Takknemlighet, Livsverdier, Menneskelighet, Toleranse, Nøysomhet, Realisme

Supplerende kunstverk

Bilder:

Krogh, C (1898). På hundevakt. (Olje på lerret, 80,5x122,5 cm). Nasjonalmuseet.
Krøyer, P. S. (1894). Portræt af vejrbidt fisker i aftenlys på Skagen Strand. (olje på plate, 94,5x45cm).
Krogh, C. (1882 se). Fisker Niels Gaihedes middagslur. (olje på canvas) (650×548). 

Filmer:

Sandberg, Ø. (2011). Folk ved fjorden. DVDen kan lånes ved Bergen Offentlige Bibliotek.

Musikk:

Takk gode Gud for alle ting. Norsk salmebok nr. 290. Olov Hartman 1974, til norsk ved Eyvind Skeie 1981, 1985. Melodi: Egil Hovland. Gjendikting av Solsangen til Frans av Assisi. 

Tekster:

Bojer, J. (1921/2021). Den siste viking. Oslo: Gyldendal Norsk forlag. NB digital (1921).

Tilgang og referanser

Scott, G. (1999). Kilden. Den norske bokklubben. NB digital (Opprinnelig utg. 1918)
Dahl, T. E. (1998). Gabriel Scott: Et levnetsløp. Juni Forlag. NB digital
Elster, K. (1918). Literatur: Gabriel Scott (anmeldelse av Kilden).

Erfaringer

Innledningsavsnittet «Et menneske kommer til verden …» og andre utvalgte avsnitt har jeg brukt til opplesning i ulike sammenhenger, gjerne med invitasjon til å reflektere over og prøve å uttrykke hva man tenker og opplever i møtet med teksten. I familien har vi også flere somre lest boka høyt for hverandre. Det har hjulpet oss både til å finne ro og til å samtale om hva i livet som gir lykke og håp.

Hvis du har andre erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Anne Karin Rudjord Unneland 21.01.2022