Musikk

Jacoby, Louis

Hverdag

Lytteeksempel
 

Form og innhold

Hverdag er ei vise som beskriver øyeblikk i livet til småbarnsforeldre; øyeblikk som fort kan oppleves som slitsomme; øyeblikk som utgjør livet. Visesangen skildrer hvordan vi voksne gjør vår egen hverdag grå ved å la være å spille med på barnas spontane og glade påfunn. I refrenget understreker Jacoby hvordan vi ofte ender opp med å lengte tilbake til dager som var, i stedet for å nyte dagene mens de er her. I tredje vers blir vi minnet på foreldrenes viktige rolle i barnas liv; en trygg kyst barna en dag skal seile ut fra.

”For den som ser storheten i hverdagen, blir selve livet rikt” (Wisløff, 1937. s. 37).

Sangen kan i sin enkelhet vekke følelser i oss – forelder eller ei. Kanskje kan vi bruke sangen til å bli mer bevisst på hvordan vi selv bærer ansvar for vår egen lykke; mer bevisst på hvordan vi alltid har muligheten til å velge; velge hvordan vi skal respondere på det livet bringer oss. Hvordan reagerer vi på barns impulsive og energiske sprell? Slår vi ned på barns nyfikenhet, oppfinnsomhet og barnlige glede, eller undrer vi oss og gleder oss med dem? Innser vi som voksne hvor viktige vi er i barnas liv, enten vi er forelder, lærer eller medmenneske? Hvordan kan vi gi dem den tryggheten som de trenger – samtidig som de gradvis får større frihet?

Temaer

Raushet, Tålmodighet, Ubetinget kjærlighet, Omsorg, Godhet, Oppmerksomhet, Glede og humor, Det gode liv

Supplerende kunstverk

Bilder

Renoir, P.-A. (1884). Children’s Afternoon at Wargemont (Marguerite).

Munch, E. (1911-27). Alma mater.  (11x4,8 m)

Filmer

Curtis, R. (2013). About Time. USA: Universal Pictures.

Musikk

Andersson, B. Og Ulvaeus, B. (1981). Slipping Through My Fingers. I: The Visitors. Atlantic Records. Lytteeksempel(3:50). 

Bye, E. (2003). Vår beste dag. I: Støv og stjerner. Via Music. Lytteeksempel (3:07) 

Chapins, H. (1974). Cats in the Cradle. I: Verities & Balderdash. Elektra Records. Lytteeksempel (3:48) Elektronisk tekst 

Kalvik, Finn. (1975). Ride Ranke. Polydor Records. Lytteeksempel (3:32) Elektronisk tekst.  

Munthe, M. (1976). Dukkemor: Å jeg strever så med mine små, du. I: Vi synger og spiller med Margrethe Munthe. Oslo: Cappelen, s. 70-71. NB digital 

Tekster

Hein, P. (1969). Gruk fra alle årene: Et udvalg 1, s. 32 og 35. København: Politikken. NB digital 

Wisløff, F. (1937). Under Åndens stempel: Utdrag av "Jeg tror på Den Hellige Ånd". Oslo: Lutherstiftelsen.Elektronisk tekst 

Tilgang og referanser

Jacoby, L. (1996). Hverdag. I: Hverdag. PolyGram. Lytteeksempel (3:14) 

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Agnethe Kristiansen 11.12.2015