Musikk

Mahler, Gustav

Kindertotenlieder / Sanger om barnedød

Internetteksempel (Kathleen Ferrier, 1945)

Form og innhold

Disse sangene (Mahler, 1901-1904) for én sangstemme og symfoniorkester, gir musikalsk form til fem av diktene som Friedrich Rückert skrev i 1833, da to av hans barn var døde av skarlagensfeber. Tekstene kan tolkes som forsøk på å møte det forferdelige faktum, at barnas livslys var sluknet. Det gir foreldrene trøst å tenke på at barna hviler i Guds hånd. Spørsmålet er imidlertid om Mahlers musikk støtter en slik trøst. Martha Nussbaum tolker sangenes musikalske uttrykk slik: "For the children it is a sleep not of comfort but of nothingness. For the parent, it is the knowledge of the impossibility of any loving, any reparative effort" (Nussbaum, 2001, s. 293). I møtet med døden er det ikke noe håp. Eller ...? Den uttrykksfulle musikken og teksten tar oss inn i sørgende foreldres følelser. Vi utfordres til å samtale om hvordan vi forstår døden, hvordan vi bør vise medfølelse, hvordan vi selv er forberedt på døden og hva vi forteller til barn om døden.

Temaer

Menneskets betingelser, Død, Medfølelse, Det endelige målet, Håpløshet, Håp

Supplerende kunstverk

Bilder:

Schiele, E. (1915-1917). Mutter mit zwei Kindern III.

Munch, E. (1903). Eventyrskogen.

Filmer:

Leber, T. (regissør) (1976). Kindertotenlieder (32 min.). Filmen er tilgjengelig i 4 deler på Youtube, første del her Sangene fremstilles dramatisk i en annen rekkefølge enn Mahler. Janet Baker synger på tysk; engelske undertekster.

Musikk:

Tekster:

Tilgang og referanser

Det fins en rekke innspillinger av disse sangene som er tilgjengelige via Youtube, bl. a. med Bryn Terfel (26:30) Parallell tysk og engelsk tekst er tilgjengelig på Wikipedia Det fungerer best om en hører lyden via ett vindu og følger teksten i et annet vindu.

En tolkning av verket fins i Nussbaum, M. C. (2001). Upheavals of thought: The intelligence of emotions. Cambridge: Cambridge University Press.

En alternativ tokning i Russel, P (1991). Light in Battle With darkness: Mahler's Kindertotenlieder. Bern: Peter Lang

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 14.06.2014