Musikk

Pink Floyd / Roger Waters

The Wall

YouTube (utdrag tilgjengelig)

Form og innhold

"Muren" er egentlig tre beslektede verk: Musikkverket The Wall kom ut som dobbeltalbum 30. november 1979. Lyd og lys-showet The Wall med Gerald Scarfes visualiseringer hadde premiere på Los Angeles Sports Arena 7.-11. februar 1980. Filmen Pink Floyd The Wall (95 min) regissert av Alan Parker og med Bob Geldorf som rockestjernen "Pink", kom ut i juli 1982. (Dallas, 1987, s. 120-125). Verket søker å fortelle noe sant om den fiktive personen "Pink" og om den kulturen som han preges av. Vi møter ham som baby, hvor moren formidler frykt for livet. Han opplever å miste sin far, han blir psykisk og fysisk mobbet av en lærer, og han ser på skolen som et sted hvor elevene lærer å gå i takt uten å tenke. Elevene blir redusert til råstoff i "samfunnsmaskinen". Han jager etter applaus som rockestjerne; jager etter makt, fine ting, fart, sex, penger, nytelse. Han erfarer at også kona hans er utro, og får et psykisk sammenbrudd. Alt han har erfart oppleves som steiner i en mur som isolerer ham fra verden. I sangen "Hey you" roper han til en lyttende person utenfor muren som han håper vil åpne sitt hjerte og hjelpe ham. Han får ikke svar og resignerer. Likevel må "showet", livet, gå videre, og han ser to dystre fremtidsmuligheter for seg selv: som fascistisk forfører og som sprøyte gal. Det felles dom over hans liv, han innrømmer skyld, og det ender med at muren sprenges. Er det likevel håp for fellesskapet mellom menneskene? Men hva er det håpet kan bygge på?

Temaer

Destruktive livsformer, Ensomhet, Angst, Håp

Supplerende kunstverk

Bilder

Munch, E. (1893). Skrik

Filmer

Kieslowski, K. (1993). Trois couleurs: Bleu [DVD 100 min.]: UK-Import

Musikk

Tekster

Shakespeare (1623). As you like it har et av de mest kjente sitatene fra Shakespeare. I Act II Scene VII sier Jaques: "All the world's a stage and all the men and women merely players. And one man in his time plays many parts." Wikipedia

Tilgang og referanser

Det er mulig å få tilgang til musikken via YouTube, men en må gjerne søke på "Pink Floyd The Wall" og se hva som dukker opp. Ellers er musikkverket tilgjengelig som CD og filmen som DVD (med engelske undertekster).

Dallas,  K. (1987). Bricks in the wall. New York: Shapolsky publ.

Urick, B. (2010). Pink Floyd The Wall: A complete analysis. Her er alle tekstene gjengitt og det er foretatt omfattende tolkninger.

Wivestad, S. M. (1996)."The Wall" av Pink Floyd: Musikalsk fremstilling av moderne hjemløshet. I: A. Mosevoll (red.), Brytninger i en ny tid: Norsk Lærerakademis Årsskrift 1996 (s. 125-142). Bergen: NLA-forlaget. Her er artikkelen.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jeg har brukt sangen "Thin ice" som utgangspunkt for samtale med begynnerstudenter i pedagogikk om illusjoner og sannhet: Forstår vi virkeligheten som trygg eller farlig? "Another brick in the wall, part I" er brukt i forbindelse med undervisning om frigjørende pedagogikk.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 13.06.2014