Musikk

Britten, Benjamin

Saint Nicolas, Op. 42

Internetteksempel (2. The birth of Nicolas 2:22, tekst s. 5)

Form og innhold

Nikolas var biskop i Lilleasia i det 4. århundre etter Kristus, og er anerkjent som helgen både i romersk katolsk og ortodoks tradisjon. Det er mange fortellinger om ham. De viser hvordan han på en diskret måte hjalp andre mennesker: sjøfolk, barn, fattige og kvinner. Nikolas er en populær skytshelgen, og er utgangspunktet for ulike tradisjoner knyttet til Santa Claus. Nikolas er skytshelgen bl.a. for Lancing College i Sussex, en privatskole i Anglikansk tradisjon som vektlegger kunst og idrett og tradisjonelle familieverdier. Da denne skolen skulle feire sitt 100-års jubileum ble Eric Crozier spurt om å lage teksten og Benjamin Britten musikken til en kantate om «Saint Nicolas». Britten selv dirigerte fremføringen i 1948 i Lancing College Chapel (verdens største skole-kapell) og hans venn, tenoren Peter Pears (tidligere elev ved skolen), sang det som den voksne Nikolas sier. Musikken er skrevet for å kunne fremføres av amatører sammen med noen få profesjonelle. Verket har ni deler eller satser og varer ca. 50 minutter. I del 5 og 9 tas også menigheten (publikum) med. Del 5 avsluttes med hymnen «All people that on earth do dwell / Sing to the Lord with cheerful voice!» til den melodien som vi bruker i «Gjør døren høy, gjør porten vid». Del 2. «The birth of Nicolas» er en morsom vals, som forteller at Nikolas helt fra fødselen av og gjennom barndommen alltid stoppet opp for å gi Gud ære. Refrenget «God be glorified» synges av den yngste i guttekoret og til slutt av tenorsolisten. Del 8. «His piety and marvelous works» har tilknytning til noen populære fortellinger om Nikolas. Han takkes for det forbildet han har gitt oss: han reddet mennesker fra hungersnød, han hjalp en far økonomisk så han slapp å selge sine tre døtre til et bordell, han protesterte mot urettferdige dommer og han vernet kirken mot vranglære.

Temaer

Ubetinget kjærlighet (nestekjærlighet), Mot, Rettferdighet, Solidaritet

Bilder:

Steen, J. (1665‒68). Het Sint-Nicolaasfeest / Sankt Nikolas festen (olje på lerret, 82 x 70,5 cm). Amsterdam: Rijksmuseum i Nederland.

Filmer:

Musikk:

Tekster:

Tilgang og referanser

Britten, B. (musikk), og Crozier, E. (tekst) (1948/2012). St Nicolas [CD]. I: A ceremony of carols and St Nicolas. Stephen Layton (dirigent), Alan Clayton (tenor). London: Hyperíon CDA67946 (14 £). Omtale, lytteutdrag og bestilling her. CD-en gir tilgang til en fullstendig tekst, noe en trenger hvis en vil lytte til kantaten og samtale om det en har hørt.

Mange innspillinger av varierende kvalitet er tilgjengelige på nettet. Hele teksten (med koralene) er tilgjengelig i et program på s. 5-10 her. En god versjon av del 2. The birth of Nicolas er gjort av Tallis Chamber Choir; English Chamber Orchestra / Steuart Bedford (Naxos 8.557203). Lytteeksempler og noen av tekstene er lagt ut via St. Nicholas Centre. Via Folkebibliotekene kan en strømme gratis flere gode innspillinger. 

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 22.05.13. Sist revidert 17.06.2014