Musikk

Franck, César

Sonate i A dur for fiolin og piano

Internetteksempel YouTube (29:01

Form og innhold

Sonaten er laget av den belgisk-franske komponisten César Franck. Ved siden av den vakre nattverdshymnen "Panis angelicus", er fiolinsonaten et av hans mest kjente og avholdte verker. Fiolinsonaten ble laget i 1886 som en bryllupspresang til en venn. Førti år tidligere, da Franck selv var forelsket og ønsket å gifte seg med en av sine pianoelever, ble ikke hans kjæreste akseptert av hans dominerende far. Han forlot da hjemmet og brøt forbindelsen med foreldrene. Hans kommende svigerforeldre hjalp ham, og etter et par år ble det bryllup (Vallas, 1976/2018, kap. 8).

Sonaten er skrevet som en likeverdig dialog mellom piano og fiolin og kan kanskje lyttes til som en tolkning av forhold mellom to som er glade i hverandre? De to instrumentene utfyller og bekrefter hverandre i en veksling mellom kamp og milde refleksjoner. For de som ønsker det, fins det en innspilling der en kan høre musikken og se notene samtidig: YouTube (29:01).
Første sats starter i pianoet med noen vare harmoniske tonesprang oppover der topptonen vektlegges. 
                                                      Topptonen d2 føres videre i fiolinen i et inderlig, vuggende hovedtema.

                                                                    

Hovedtemaet kommer igjen i forskjellige varianter gjennom hele verket og bidrar til å binde det sammen til en helhet. Andre sats veksler mellom dramatiske, kjempende bevegelser og rolige refleksjoner. Tredje sats er moll-preget. Her har piano og fiolin flere partier hver for seg. I sluttsatsen imiterer instrumentene hverandre og veksler mellom å lede og la seg lede i dialogen. Det hele topper seg i en energisk og jublende finale i dur.

Når vi lytter, kan vi prøve å leve med i musikkens bevegelser og oppbygging og kjenne igjen følelser og holdninger. Musikken vil oppleves forskjellig, men den kan kanskje gi et utgangspunkt for samtale om samliv? Hvordan bør foreldre leve sammen som forbilder for barna?

Temaer

Lengsel, Samliv, Godhet, Håp, Respekt, Konflikt, Mot, Tilgivelse, Seier

Supplerende kunstverk

Bilder:

Chagall, M. (1929). The lovers (Olje på lerret 55x38 cm). 
Chagall, M. (1945). The wedding candles.


Klimt, G. (1908‒1909). Kysset (Olje på lerret 180x180 cm).

Filmer:

Capra, F. (regissør). (1946). It's a wonderful life / Livet er vidunderlig. (DVD 190 min. engelsk tale, norske tekster). Platekompaniet

Musikk:

Franck, C. (1859). "Panis angelicus" fra Messe a 3 voix. Naxos (3:43). Logg på med lånenummer til offentlige bibliotek.

Tekster:

Vallas, L. (2018). La véritable histoire de César Franck (1822−1890) [Kindle edition]. Flammarion. (Opprinnelig utgitt 1976).

Tilgang og referanser

Det fins enormt mange innspillinger av fiolinsonaten, og det kan være vanskelig å gi anbefalinger. Strømming via Naxos (gratis gjennom norske bibliotek) gir mulighet til å søke på "Franck violin sonata" og legge til en ønsket utøver. En sober fremførelse er gitt av Joshua Bell og Jeremy Denk (2012) på platen French impressions utgitt av Sony Classical (27:24).


Det fins flere konsertinnspillinger der en både kan høre og se utøverne i aksjon, bl.a. Janine Jansen og Kathryn Stott (2016), YouTube (28:19). En spesiell fremføring er uten publikum, (juni 2020!), med Renaud Capuçon og Martha Argerich, YouTube (30:40).

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 04.06.2021