Filmer

Narr, Sophie

Der, die, das / The amount of small things / Små ting teller

Internet Movie Database
Trailer YouTube (2:43) 

Form og innhold

Denne dokumentarfilmen fra 2008 (lang versjon 92 og kort versjon 58 minutter) er laget ved at regissøren i ukevis observerte læreren og de 22 barna i en førsteklasse ved Anna-Lindh grunnskole i Wedding, en bydel i Berlin der 60 prosent av lokalbefolkningen er innvandrere. All tale er på tysk, men viktige utsagn gjengis i engelske undertekster. De fleste av innvandrerbarna i klassen kommer fra Tyrkia, men det er også barn fra Libanon, Bosnia, Russland, Nigeria og Colombia. Mer enn 40 prosent av barna i første klasse i Wedding-området har dårlige ferdigheter i tysk språk. Filmen observerer og lever seg inn i barnas situasjon, spesielt blir vi kjent med Bright med opprinnelse i Nigeria, Laethicia i Tyskland, Sanita i Bosnia og Fuat i Tyrkia. Gjennom dem får vi også et bilde av situasjonen til familiene deres. Vi opplever det som foregår før skoletid og i klasserommet. Vi blir kjent med de fire barnas situasjon ved at de tegner og forteller om sine familier og gjennom samtaler med en intervjuer. Vi får innblikk i de fire barnas problemer og ønsker, deres lek, samarbeid og konflikter med de andre barna, og hvordan læreren møter dem. Det Fuat liker minst ved skolen er "læringen", dvs. arbeidet med regning og språk. Gang på gang opplever han nederlag i forhold til det som blir forventet. Filmen utfordrer oss til å spørre: Hvordan fungerer skolen for disse barna? Hvordan er de voksne overfor barna? Hvordan kan fremtiden bli for barna og familiene deres? Er det noe som burde endres?

Temaer

Skole for innvandrerbarn. Lærer-elev relasjonen. Taktfullhet og mangel på takt. Lese- og regne-undervisning. Destruktive livsformer. Ensomhet. Håp. Overgrep

Supplerende kunstverk

Bilder

Munch, E. (1894). Melankoli (Olje på lerret, 72 x 98 cm]. 

Filmer

Lindgren, J. (regissør). (2016). Fra barn til borger [Gratis strømming via NRK frem til 19.08.2019, 45 min.]. 

Musikk

Jacoby, L. (2008). Alle kommer hjemmefra. I: Puslespill. Morild Forlag. YouTube (4:32)

Tekster

 

Tilgang og referanser

Narr, S. (regissør). (2009). Der, die, das / The amount of small things [DVD tysk tale, engelsk tekst, Kinoversjon/TV-versjon 93/57 min.]

Narr, S. (2016). Der, die, das: Ein Dokumentarfilm vom Kampf um Anpassung und Leistung [Der, die, das: En dokumentarfilm om kamp for tilpasning og prestasjon9] I: S. Maschke, G. Schulz-Gade og L. Stecher (red.), Wie sozial ist die Ganztagsschule? Jahrbuch Ganztagsschule 2016 (s. ?-?). Schwalbach: Debus Pädagogik.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Stein M. Wivestad 09.09.2018