Filmer

Boyle, Danny og Tandan, Loveleen

Slumdog millionaire / Slumdog millionaire: Han som hadde svar på alt

Internet Movie Database

Form og innhold

Slumdog Millionaire (engelsk, hindi og fransk, 120 minutter) er et britisk, romantisk drama som utspiller seg i India. Filmen starter med 18 år gamle Jamal Malik, som bare har ett spørsmål igjen i den indiske versjonen av tv-showet Vil du bli millionær? Gjennom hele showet blir han latterliggjort for sin manglende akademiske bakgrunn og det faktum at han er en ’chaiwallah’ (tegutt), en som henter og serverer te. Umiddelbart etter at showet har avsluttet for kvelden, blir Jamal tatt inn til avhør og torturert for å komme til bunns i hvordan han har klart å jukse på direktesendt fjernsyn. Det er utenkelig at han, en ’analfabetisk slumkjøter’ som han til stadighet blir kalt, skulle kunne svare på flere spørsmål enn hva legene og ingeniørene som har deltatt i programmet har klart. Ungguttens eneste måte å bedyre sin uskyld og forklare de riktige svarene på, blir å fortelle om den strabasiøse ferden Jamals liv har vært fra han ble foreldreløs som liten gutt. Filmen veksler mellom nåtid og fortid etter rekkefølgen spørsmålene blir stilt i spillet og opplevelser og hendelser fra Jamals liv. Sterke bilder av livet som foreldreløs og fattig i Indias slumområder, er gjennomgående i filmen. Selv Jamals egen bror Salim er til tider en usikkerhet og fare, og bidrar til tunge opplevelser for Jamal. ’Slumkjøteren’ blir en veldig inspirasjon og et symbol på håp for alle menneskene i slummen; et symbol på at alle kan få til en bedre fremtid for seg selv.

Filmen viser et søskenforhold preget av sjalusi og maktkamp, en tematisering av det typisk gode i kampen mot det onde. Vi møter en verden der barna ikke får være barn, men der likevel oppfinnsomhet, pågangsmot og samarbeid bidrar til en form for livsgrunnlag. Filmen gir oss en sterk påminnelse om å respektere vår neste; vi er alle like mye verdt uansett hvilken bakgrunn vi har, om vi er fattige eller rike. Det er enkelt å hevde i prinsippet at alle er like mye verdt, men tar vi konsekvensen av det i praksis, f.eks. når vi tester og vurderer barna? Filmen er et godt utgangspunkt for spørsmål omkring hvilke forventninger vi har til barn og hvilke typer kunnskap og kompetanse som verdsettes i dag.

Temaer

Destruktive livsformer, Glede, Godhet, Håp, Håpløshet, Kjærlighet, Misunnelse, Mot, Oppfinnsomhet, Overgrep, Respekt, Ubetinget kjærlighet, Undertrykkelse

Supplerende kunstverk

Bilder

Hine, L. W. (2015). The history place: Child labor in America 1908–1912.

Filmer

Coninx, S. (1992). Daens. IMDB. VHS på Amazon (engelske undertitler).

Musikk

Jacoby, L. (2008). Alle kommer hjemmefra. Morild Forlag.

Tekster

Swarup, V. (2005). Q & A. New York City: Doubleday Publishing.

Swarup, V. (2011). Slumdog millionaire: Gutten som hadde svar på alt (overs. Kirsti Øvergaard). Oslo: Bazar forlag.

Tilgang og referanser

Danny Boyle (2008). Slumdog millionaire. [DVD 115 min., norske undertekster]. Platekompaniet. Stømmes via Filmoteket

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Agnethe Kristiansen 12.12.16