Filmer

Bergman, Ingmar

Smultronstället/Jordbærstedet

Internet Movie Database

Form og innhold

I filmen Jordbærstedet, fra 1957, møter vi doktor Isak Borg, forsker i bakteriologi i Uppsala. Han er en 78 år gammel enkemann. Vi følger ham gjennom det døgnet da han utnevnes til «jubeldoktor» ved Lunds universitet i Skåne. Seremonien markerer at det er 50 år siden han ble tilkjent doktorgraden. Han nærmer seg altså avslutningen av voksen alder. Sønnen Evald, som i likhet med sin far er lege, har vært gift i mange år med Marianne. Evald og Marianne er midt i voksen alder, uten barn. De er bosatt i Lund. Ved starten av filmen er Marianne på besøk hos Isak, og når han velger å kjøre bil til Lund, ber hun om å få skyss hjem. Natten før de skal dra drømmer Isak at han møter sitt eget lik. Liket griper etter ham og vil trekke ham ned i kisten (07:23). For ham starter altså jubileumsdøgnet med et eksistensielt alvor.

I den lange bilturen til Lund kommer Isak og Marianne tett på hverandre, og ved starten av turen åpner Isak for at hun kan si sin ærlige mening om ham. Marianne svarer likefrem: «Du er en egoist. … Du har aldri lyttet til noen andre enn deg selv» (15:00). Isak har trukket seg tilbake fra relasjoner med andre. Det er han selv og hans egne interesser som har stått i sentrum.

Underveis tar de med tre ungdommer og blir nesten påkjørt av et kranglende ektepar. De tre ungdommene ser frem mot voksen alder, og viser Isak noe av det som han har savnet i livet. Bilturen går gjennom det området der Isak vokste opp og hadde sin første legepraksis. De besøker familiens sommerhus og jordbærsted, hilser på et ektepar som var begeistret for Isak som lege, og besøker Isaks mor som er 96 år. Møtene fremkaller minner og drømmer om kritiske situasjoner i Isaks liv. Dette utfordrer ham: «Det er som om jeg vil si noe til meg selv som jeg ikke vil høre når jeg er våken» (1:08:49).

Gjennom hele livet gjør vi valg som påvirker vår karakter, våre grunnleggende holdninger. Ungdommene som de tar med i bilen tar stilling til Guds eksistens. Som en kommentar, siterer Isak med Mariannes hjelp en kjent svensk salme: «Var är den ven som överallt jag söker». På slutten av livet utfordres vi til å se livet i sammenheng. Det kan gi grunnlag for å møte døden med håp, men vi kan også oppleve fortvilelse over alt som ikke ble slik vi ønsket. Filmen kan hjelpe oss til å stille spørsmål, som vi til vanlig knebler i travelhet eller drukner i underholdning. I en av drømme-scenene gjenopplever Isak at hans ungdomskjæreste, Sara, spiller hovedtemaet i en fuge av Bach (55:22). Sara sviktet Isak og giftet seg med Isaks eldre, mer pågående bror. Isak valgte å trekke seg tilbake. Hele filmen kan tolkes som en fuge, med et gjennomgående tema som opptrer i stadig nye kombinasjoner og variasjoner: hovedtemaet i filmen kan tolkes som det å være levende død (Wood og Grant, 1969/2012, s. 86). Erik Homburger Erikson brukte denne filmen ved Harvard University når han på 1970-tallet underviste i emnet "The human life cycle" (Erikson, 1978, s. 3). Han har i denne artikkelen, «Reflections on Dr. Borg's life cycle», gitt en interessant tolkning av filmen. Eriksons tolkning danner et viktig grunnlag for artikkelen "Livslang karakterdanning" (Wivestad, 2020).

Temaer

Livsforståelse, være «levende død», Destruktive livsformer, Død, Egennytte, Ensomhet, Ydmykhet, Tilgivelse og Håp

Supplerende kunstverk

Bilder

97 foto fra filmen Jordbærstedet. Imdb

Filmer

Denstad Langlo, R. (regissør). (2013). Jag etter vind. [DVD, norsk tale, 89 min.]. [Oslo]: Norsk Filmdistribusjon. 2013 Motlys. Trailer.  Beskrivelse i OE-databasen.

Hubley, J., og Hubley, F. (regissører). (1975). Everybody rides the carousel [Animasjonsfilm som fremstiller Eriksons teori om 8 psykososiale stadier i livet]. YouTube (1:48:37).

Musikk

Bach, J. S. (1722). Fuge i ess-moll/diss-moll fra Das Wohltemperierte Klavier del 1, nr. 8, BWV 853. YouTube (3:42−10:32).

Mika, J. (2015). Var är den vän, som överallt jag söker. YouTube (2:15).

Vindonia (2018). Var är den vän, som överallt jag söker. YouTube (3:38). Denne salmen var Ingmar Bergmans favorittsalme, ifølge et intervju med ham fra 2002−2003 om «Psalm 305» (05:59).

Tekster

Bjørnson, B. (1995). Faderen. I: Samlede verker (11. utg., bd. 1, NB digital, s. 189-190). Oslo: Gyldendal. Beskrivelse i OE-databasen.

Wallin, J. O. (2017). Var är den vän, som överallt jag söker. Omtale på svensk Wikipedia. Tekst på Wikisource (Opprinnelig utgitt 1818).

Tilgang og referanser

Bergman, I. (regissør). (1957). Jordbærstedet/Smultronstället [Strømming SF Anytime, svensk tale, norske tekster 87 min.].

Erikson, E. H. (1978). Reflections on Dr. Borg's life cycle. I: E. H. Erikson (red.), Adulthood (s. 1−31). New York: Norton.

Wood, R., og Grant, B. K. (2012). Ingmar Bergman: New Edition. Detroit, Mich.: Wayne State University Press. (Opprinnelig utgitt 1969).

Wivestad, S. M. (2020). Livslang karakterdanning: Filmen Jordbærstedet som en andragogisk utfordring. I: T. Sævi og G. Biesta (red.), Pedagogikk, periferi, verdi (s. 206−221). Bergen: Fagbokforlaget.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Stein M. Wivestad 22.01.2020