Filmer

Barnard, Clio

The Selfish Giant / En himmel av kobber

Internet Movie Database
Trailer (2:06)

Form og innhold

Det er så stille. Et hav av stjerner glitrer i natten. Jeg ser mørke silhuetter av hester som beiter i forgrunnen. Stillheten brytes. Jeg hører roping og skriking. En gutt slår alt han kan mot en sengebunn. Fortvilelse. En kjent trygg stemme, en hånd å holde i, et ansikt, de rette ord, en venn… (Østreim, 2018, s. 11)

The Selfish Giant (Barnard, 2013) er et sosialrealistisk drama, løselig basert på novellen om «Den selviske kjempen» av Oscar Wilde (1991). I kontrasten mellom vakre kunstneriske bilder og brutale skildringer, følger vi to gutter i deres oppvekstmiljø i en fattig bydel i nord-England. Hovedpersonen i filmen, (Arbor) strever med en del utfordringer, men blir sviktet og misforstått av sine omgivelser. Bestevennen hans (Swifty) blir mobbet på skolen, og etter flere uheldige episoder, blir de to guttene urettmessig utvist fra skolen. Filmen skildrer et nært vennskap mellom to gutter i en hjerteløs verden, hvor de kun har hverandre. I sin mangel på gode forbilder havner guttene i klørne på den lokale skraphandleren, og en brutal livsverden utspiller seg. De to guttene spiller med en overbevisende troverdighet, som gir tilskueren en sterk følelse av autentisitet.

Filmen skildrer konkrete iakttagbare situasjoner, relasjoner mellom barn og voksne og pedagogiske konsekvenser. Den er følelsesmessig engasjerende, og kan hjelpe oss til å erkjenne sannheter om oss selv og verden, også ubehagelige sannheter. Filmen viser barns sårbarhet, og hva som kan skje når voksne glemmer sitt ansvar. Vi kan leve oss inn i hvordan det føles å være liten og bli utestengt, og i det å føle seg alene og misforstått. Et skjevt blikk kan få en liten spire til å vokse og gro til mørke, fortvilelse og hat. Likevel er det mulig å bevare et lite håp. Filmen oppfordrer oss til å finne tilbake til det gode som er mistet på veien. Hvordan kan vi bevare kjærligheten til de barna som det kan være utfordrende å elske?

Temaer

Vennskap, Egoisme, Ekskludering, Oppvekst, Fattigdom, Menneskets betingelser, Egennytte, Destruktive livsformer, Overgrep, Død, Ensomhet, Håpløshet, Kamp med seg selv, Medfølelse, Håp, Godhet, Moralsk visdom (dømmekraft), Mot, Ubetinget kjærlighet.

Supplerende kunstverk

Bilder

Kittelsen, T. (1900). Langt langt borte saa han noget lyse og glitre. 45,4 x 68,8 cm. Olje på lerret; Nasjonalmuseet, Oslo.  
Leytens, G. (1620?). The Massacre of the Innocents. Oil on canvas.  
Munch, E. (1893). Skrik. 91 x 73, 5 cm. Tempera og fettstift på papplate; Nasjonalmuseet, Oslo.  
Vasarely, V. (1945). Catch/ Grep. 45 x 33 cm. Gouache på papir; I privat samling. 

Filmer

Hirsch, L. (regissør). (2011). Bully. [Strømming på Viaplay, engelsk tale og norske tekster, 94 min.]. 
Linklater, R. (regissør). (2014). Boyhood. [Strømming SF anytime, engelsk tale og norske tekster, 166 min.].  
Sverak, J. (regissør). (1996). Kolja/Kolya. [DVD med tjekkisk tale og norsk tekst]. Oslo: Star Media Entertainment. Platekompaniet (import med engelske undertekster)

Musikk

Einaudi, L. (2006). Primavera (vår). YouTube (7:20
Midler, B. (1980). The Rose. YouTube (3:46)  
Mumford & Sons. (2009). After the storm. YouTube (4:00
Pink Floyd. (1979). The Wall

Tekster

Saint-Exupéry, A. de (1983). Den lille prinsen (I. Hagerup, overs.). [Oslo]: Aschehoug. NB digital
Wilde, O. (1991). Den selviske kjempen. I: O. Wilde, Fortellinger for barn (s. 6–13). Oslo: Carlsen Forlag. NB digital

Tilgang og referanser

Barnard, C. (regissør). (2013). The selfish giant [Strømming SF anytime, engelsk tale og norske tekster, 92 min.].
O`Hagan, S. (2013, 12. oktober). Clio Barnard: why I'm drawn to outsiders-interview. I: The Guardian.  
Steinkjer, M. (2014, 6. februar). I kjempens skitne hage. Dagsavisen.  
Vestmo, B. (2014, 6.februar). The selfish giant: En himmel av kobber. Filmpolitiet
Wilde, O. (1991). Den selviske kjempen. I: O. Wilde, Fortellinger for barn (s. 6–13). Oslo: Carlsen Forlag. NB digital
Østreim, S. (2018). Et møte med fortellingen om Den selviske kjempen som utgangspunkt for en oppbyggende pedagogikk. Masteroppgave i pedagogikk, NLA Høgskolen Bergen.

Erfaringer

Møtet med filmen har for meg vært et sterkt følelsesmessig møte som har preget meg som mor, pedagog og medmenneske. Filmen har satt i gang tanker rundt problemstillinger jeg tidligere ikke overveide, og gitt meg innblikk og innsikt i menneskeskjebner jeg ikke en gang kunne forestille meg. Fortellingen har gitt meg svar som jeg kun ante konturene av, fremstilt gjennom konkrete situasjoner jeg kunne leve meg inn i. Fremstillingen har gitt meg en idé om hvordan det gode ser ut, og hvordan virkeligheten ser ut i fraværet av det. Filmen kan være en fin inngangsport for lærere, pedagoger og foreldre til samtale om et eller flere av temaene, eller som utgangspunkt for refleksjon rundt hvordan vi voksne fremstår som forbilder for barn og i forhold til hvem vi ønsker å være. Mitt møte med filmen har inspirert meg for muligheten til å arbeide med oppbyggelige eksempler også innen fagområder som for eksempel psykisk helse eller kriminalomsorg.

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Silje Østreim 7.11.2018