Bilder

Ukjent kunstner

La Madonna della Clemenza / Madonna av barmhjertigheten

Internetbilde

Form og innhold

Ikonet La Madonna della Clemenza (clemenza = mild og barmhjertig) finner vi i en av Romas hovedkirker – i et dåpskapell i Santa Maria in Trastevere. Bildet er trolig malt på begynnelsen av 700-tallet, og er et tydelig eksempel på bysantinsk innflytelse i vestlig kunst. Motivet er kjent fra flere ikoner: Maria troner som «himmeldronning», med Kristus på fanget, flankert av to erkeengler. Den perlebesatte kronen, smykket rundt halsen, og den perlebroderte kappen gir assosiasjoner til bysantinske keiserinner. Men forbildene i bysantinsk kunst fremstiller aldri Maria med krone. Kronen kan derfor sies å være et av ikonets vestlige kjennetegn. Fargebruken er tradisjonell og slående vakker. Jordfarger understreker de to hovedpersonenes menneskelighet. Gull symboliserer det transcendente: at Jesus er av guddommelige natur. Ikonet fremstiller Gud som menneske av kjøtt og blod i Jesus Kristus. Gud inkarnerer seg selv i et sårbart menneske. Maria blir et redskap for Gud, idet hun – av nåde – deltar i Sønnens frelsesverk: "La det skje som du har sagt" (Luk 1,38). Bildets tittel fremhever Maria som «clemenza», en mor med mild omsorg. Hvordan fremstiller ikonet forholdet mellom Maria og Jesus? Hvordan kan Maria være et forbilde for oss?

Kristne ikoner kjennetegnes ofte av det vi kaller bildets omvendte perspektiv, hvor forsvinningspunktet ikke befinner seg i bildet, men i betrakteren selv. Rublevs treenighetsikon https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_(Andrei_Rublev) er et tydelig eksempel. Den tiltenkte virkningen blir at bildet «ser på» betrakteren, mer enn at betrakteren ser på bildet. Denne perspektivbruken er ikke fremtredende i La Madonna della Clemenza, noe vi ser på vinklene i tronstolen. I dette ikonet er det mer dekkende å snakke om et omvendt blikk. Jomfruen og barnet ser begge rett på betrakteren. Kunstneren oppnår dermed en bestemt effekt: Ikonet lar seg ikke objektivere av betrakteren som en passiv gjenstand. Det omvendte blikket forsterkes av komposisjonen, hvor de to erkeenglene lener seg ut fra sin plass bak himmeldronningen. Vårt blikk møtes av ikke mindre enn fire par øyne. Men englene ser ikke rett på oss, de henleder med sine gester oppmerksomheten mot bildets sentrum, mot Sønnen på moderens fang. De fire aktørene i bildet trer frem mot oss, og krever vår respons: «Kristus er kommet – hvordan vil du møte ham?»

Temaer

Ikoner, Sårbarhet, Menneskets betingelser, Omsorg, Tro og tillit

Supplerende kunstverk

Bilder

Rublev, A. (1411 eller 1425-27). Treenigheten / Abrahams gjestebud.Tempera, 142 x 114 cm. Tretyakov-galleriet, Moskva.

Filmer

Hardwicke, C. (regissør). (2006). Veien til Betlehem (DVD 96 min. norske tekster). SF Norge.

Musikk

Bach, J. S. (1748). Et incarnatus est fra Messe i h-moll, BWV 232. YouTube, 03:25

Britten, B. (1942). This little babe. Fra A ceremony of carolsYouTube 1:36. L. B. Knott (2016). Tekst og omtale

Carter, S. (2010). The Lord of the dance. YouTube 2:08

Reger, M. (1912). Mariä Wiegenlied. Op. 76, No. 52, sunget av Sissel Kyrkjebø. YouTube 03:15

Tekster

Tilgang og referanser

La Madonna della Clemenza (6.-7. århundre). Roma. 164 cm x 116 cm.

Weitzmann, K. (1978). The Icon: Holy Images – Sixth to Fourteenth Century. New York: George Brazillier.

Beckett, W. (2009). Encounters with God: In the Quest of the Ancient Icons of Mary. New York: Orbis.

Matos, M. A, (2005). The Icon of the Madonna Della Clemenza: Patronage, Placement, Purpose. Masteravhandling i kunsthistorie ved Florida State University. Hentet fra https://fsu.digital.flvc.org/islandora/object/fsu:180934/datastream/PDF/view

Kristiansen, S. J. (2010). Bilde og deltakelse: Om spillet mellom ikon og betrakter hos Hans-Georg Gadamer, Michael Ann Holly og Jean-Luc Marion . I: C. Serck-Hanssen og S. Lien (red.), Talende bilder (s. 91-107). Oslo: Scandinavian Academic Press.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Ståle Johannes Kristiansen 20.04.2018