Bilder

Rembrandt, Harmensz van Rijn

De terugkeer van de verloren zoon / Sønnen som kom hjem

Internettbilde Paris WebMuseum

Form og innhold

Dette oljemaleriet, med personene i legemsstørrelse, ble malt i ett av de siste årene Rembrandt levde (1668 eller 1669). Sentralt i bildet er en ungdom i fillete klær som blir varsomt og mildt tatt imot av en eldre mann, mens en annen ung mann, som står høyere plassert, ser på.

Bildet fremstiller Rembrandts tolkning av liknelsen om "Sønnen som kom hjem" fra Lukas 15,11–32, han som ifølge faren "var kommet bort og er funnet igjen" (v. 24). Bildet lar oss oppleve møtet mellom faren og sønnen, og den andre sønnens reaksjon. Han som var hjemme og alltid hadde gjort som faren ønsket, følte at faren opptrådte urettferdig. Her er det mange detaljer som foreldre, lærere og ledere kan kjenne seg selv igjen i og samtale om (Haukanes, 2007).

Temaer

Ubetinget kjærlighet, Medfølelse, Godhet, Tilgivelse, Rettferdighet, Selvmedlidenhet, Misunnelse

 

Supplerende kunstverk

Bilder:

Delacroix, E. (ca. 1852). Desdemona maudite par son père / Desdemona forbannes av sin far. Oljemaling på fast underlag (cradled panel). Brooklyn Museum .

Filmer:

Zeffirelli, F. (1977). Jesus of Nazareth. DVDITC Entertainment. YouTube (Episode 2, 1:38:03). Jesus går inn i den rike tolleren Matteus sitt hus, ser at Peter lytter ved døren, og begynner å fortelle historien om de to sønnene (44:12–50:25).

Musikk:

Grieg, E. (1875). Ballade, Op. 24. Det er flere fullstendige innspillinger tilgjengelig på Youtube, bl.a. med en dyktig pianist frå New Zealand som døde ung, Richard Farell (1926–1958).

Tekster:

Lukas 15, 11-32

Nouwen, H. J. M. (1995). Den bortkomne sønn vender hjem. NB Digital.

Tilgang og referanser

Rembrandt, H. v. R. (1668). The return of the prodigal son (Olje på lerret, 262 x 205 cm). St. Petersburg: State Heremitage Museum.

Carr, D. (2022). From character to parable and  allegory: Varieties of moral  imagination in fictional  literature. In E. Brooks, E. Cohen de Lara, Á. Sánchez-Ostiz, & J. M. Torralba (Eds.), Literature and character education in universities: Theory, method, and text analysis (Kindle ed., pp. 103–116). Routledge. [Fortellingen om de to sønnene omtales på s. 111]

Haukanes, A. E. (2007). Kunsten å se med hjertet: Tolkning av Rembrandts maleri Den fortapte sønns hjemkomst som hjelp til pedagogisk selvinnsikt for lærere. Bergen: Masteravhandling ved Norsk Lærerakademi.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 28.05.13. Sist revidert 10.06.13