Bilder

Krogh, Christian

Gode venner

Internettbilde

Form og innhold

Hvis du fikk i oppgave å male et eksempel på pedagogikk, hva hadde du malt da? 
Dette maleriet av Christian Krogh (1852-1925) finnes i flere utgaver, med noe variasjon i bl.a. farger og plassering, men motivet som går oftest igjen er den eldre mannen som sitter på en benk i strandkanten, med ryggen mot havet. Mannen er kledd som fisker, i oljehyre. Fiskeren sitter vendt mot et barn, en ung gutt, som står med brede bein midt imot. Gutten har hendene i buskelommene og står med rak rygg og god og trygg balanse. Fiskeren sitter fremoverlent, og støtter underarmene på lårene, og med hendene enten åpne eller foldet. Den eldre mannen sitter på benken slik at han og gutten er i cirka samme øyenhøyde. Dette skaper en balansert og likeverdig posisjon. Fiskeren har vendt ryggen til arbeidet sitt, havet og fisket. Blikket er fast og rolig rettet mot guttens ansikt, og han er konsentrert om kommunikasjonen med gutten. Det virker som han har godt med tid.
Noen spørsmål som kan stilles ut fra bildet kan være:
-    Hvilken stemning, atmosfære eller følelse preger motivet?
-    Hva sier bildet om tid, og om det å være til stede?
-    Hvem taler, hvem lytter, hvem ser, og hvem blir sett?

Temaer

Menneskemøter, Tilstedeværelse, Kommunikasjon, Samtale, Å lytte, Å bli sett, Bekreftelse, Kroppsspråk, Vennskap, Pedagogikk, Tid, Generativitet

Supplerende kunstverk

Bilder:

Krogh, C. (1884). Mor ved sitt barns seng (Olje på lerret, 131 x 95 cm)  
Krogh, C. (1888). Håret flettes (Olje på lerret, 56 x 49 cm)  
Krogh, C. (1892). Oda og Per ved vinduet (Pastell på papir, 90 x 63 cm)  
Aisato, L. (2013). Lærer  
Munch, E. (1901). To barn på vei til eventyrskogen (Kasein og olje på ugrundert lerret, 85 x 121 cm)   

Filmer:

Falardeau, P. (regissør). (2011). Monsieur Lazhar / Den gode læreren. Vimeo (1:34:08). Trailer  
Van Sant, Gus. (1997). Good Will Hunting / Den enestående Will Hunting. SFAnytime (2:07:00). Se Oppbyggelige eksempler.

Musikk:

Stevens, C. (2020). Father and Son (remastered). Spotify (3:41). Tekst.   En far (mørk stemme) i dialog med sin sønn (lys stemme). Opprinnelig utg. 1970.

Tekster:

Jansson, T. (1962). Det usynlige barnet. Se Oppbyggelige eksempler 

Tilgang og referanser

Krogh, C. (1897. Gode venner (Olje på lerret, 50 x 61 cm). Nasjonalmuseet. 
Wikipedia (2023). Erikson's stages of psychosocial development. "Generativity versus stagnation"

Erfaringer

Undertegnede ble selv presentert for bildet som PPU-student ved UiO på 90-tallet, og det har blitt en modell for hvordan jeg ønsker å framstå som lærer og forelder, et ideal å strekke seg etter. En som har tid, er oppmerksomt til stede, og som lytter. Har brukt bildet til refleksjon i ulike sammenhenger med lærerkolleger, med praksisstudenter, i undervisning på vgs i f.eks sosiologi, og på høgskolen som et innspill til dannelse, den voksnes ansvar, og som «et bilde på ledelse». Bildet har evnen til å vekke både tanker, følelser, minner og gjenkjennelse, og den mest interessante bruken av bildet er ofte å bare la disse få komme til uttrykk etter en runde i grupper.

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stig Tore Aaberg, 27.12.2023