Bilder

Magritte, René

La Clairvoyance / Klarsyn

Internettbilde

Form og innhold

Dette oljemaleriet (54x64,9 cm) framstiller et selvportrett av maleren Magritte ved staffeliet. På modellbordet til venstre observerer han et egg, men det er en fugl med utstrakte vinger (en due?) som vokser fram på lerretet under kunstnerens pensel.

Som i de fleste av Magritts kunstverk er også dette en overraskende komposisjon satt inn i en ordinær hverdagskontekst. Slik framprovoseres et behov for å se på nytt det kjente og ordinære. Gjennom å forvirre våre vaner blir vi tvunget til å måtte tenke på nytt om det vi omgir oss med. Synet vårt er begrensende og vi inviteres til å supplere det gjennom tankens kraft om det som kan ligge implisitt og være til stede som en skjult mulighet.
Bildets tittel henspiller på det framtidige, det som kan/vil komme til å skje. Hvordan kan vi tolke at han maler et selvportrett og setter seg selv inn i dette framtidige?

Temaer

Håp, Fred, Godhet, Menneskets betingelser, Omsorg, Raushet, Respekt, Tålmodighet, Tro og tillit, Ydmykhet

Supplerende kunstverk

Bilder:

René Magritte (1928). Tentative de l’impossible  / Å forsøke det umulige (Olje på lerret). 

Filmer:

Barratier, Christophe (regissør). (2004). Les Choristes/ Mathieu og korguttene (fransk tale, norsk tekst, 93 min). Trailer

Becher, Jean (regissør). (2010). Møte med Margueritte (Strømming via SF Anytime, fransk tale, norsk tekst, 79 min). Trailer.

Musikk:

Teigen, J. (1989). Optimist. You Tube, 2:56

Tekster:

Ibsen, Henrik (2012). Peer Gynt: Et dramatisk digt i fem akter. Oslo: Universitetet i Oslo, Ibsen.net. Hentet fra Ibsen.net (Opprinnelig utgitt 1867)

Roger, Marie-Sabine (2010). Å telle duer (A. Øye, overs.). Pax Forlag A/S.

Olsson, L. (2014). I skumringen synger svarttrosten (G. Magnussen, overs.). Bergen: Vigmostad og Bjørke. Bokelskere.no

Andersen, H. C. (1843). Den stygge andungen. Gratis tilgjengelig via NLB som lydbok.

Erfaringer

Bildet er brukt på undervisningsplanen for pedagogikkfaget i lærerutdanningen og som igangsetting av pedagogisk refleksjon knyttet til lærer-elev-relasjonen.

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Gunnvi Sæle Jokstad, 04.09.2020