Bilder

Vasarely, Victor

Catch / Grep

Internettbilde

Form og innhold

Kunstneren Vasarely [uttales: vazareli] (1908–1997) var ungarsk-fransk. På bildet Catch fra 1945 ser vi to menneskelige figurer, en mørk og en lys, eller er det kanskje heller to sider av samme person? Figurene utfyller hverandre. Kanskje de også kjemper med hverandre? Hendene er tydelige. Hvordan “griper” de hverandre? Studer bena til de to figurene. Hvordan beveger de seg?  

Vasarely ønsket å fremstille noe sant allmenn-menneskelig: "une idée-image globale de l'humanité" (Vasarely, 1982, s. 9). Komposisjonen kan gi assosiasjoner til en slags dynamisk balanse, slik som Yin og Yang. Verket kan tolkes på mange måter. Fremstiller det menneskelivet som preget av uunngåelige motsetninger og spenninger? Utfordrer det oss til selv-refleksjon? Forteller det om et liv hvor vi må kjempe med identitetsproblemer og problemer med det å være «hele» mennesker? Eller utfordrer det oss til å akseptere oss selv som splittet, og til å utforske hva som er forskjellen mellom delene? Studier av bildet kan danne utgangspunkt for samtale om ulike grunnleggende muligheter i menneskelivet.

Temaer

Menneskets betingelser, Identitetsproblemer, Kamp med seg selv

Supplerende kunstverk

Bilder:

Olav den hellige og dragen . Statue i Kulturhistorisk museum i Bergen. Kalkmaleri fra 1400-tallet i Tuse kirke, Skjælland, Danmark.

Filmer:

Jackson, P. (regissør). (2002). Ringenes herre: Ringens brorskap [DVD 171 min.]. Oslo: SF Norge.

Musikk:

Pink Floyd. (1973/2003). The dark side of the moon [CD 43 min.]. [S.l.]: EMI. Brain damage. Eclipse. YouTube 5:59

Tekster:

Fangen, R. (1948). Duell. I: Samlede verker (bd. 2.). Oslo: Gyldendal.

Tilgang og referanser

Vasarely, V. (1945). Catch [Gouache på papir; 45 x 33 cm]. I privat samling.
Vasarely, V. (1982). Gea. Hervas.

Erfaringer

I undervisning av masterstudenter i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen ut fra kap. 6 i Elliot W. Eisner (1991/1998). The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice. New York, N.Y.: Macmillan Publ. Co., har jeg noen ganger latt studenter arbeide først individuelt og deretter i grupper på tre, hvor de tre i utgangspunktet fikk ulike individuelle skriftlige instruksjoner. 1. «Beskriv det du ser i bildet», 2. «Prøv å tolke bildet», 3. «Gi en vurdering av bildet». Eisner skiller mellom fire dimensjoner i kritikk av kunst, som kan huskes med ordet DIET: Deskripsjon, Interpretasjon, Evaluering og Tematisering.

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 22.04.13. Sist revidert 13.06.2022