Om databasen: • Hva  • Hvorfor? • Hvem? • Hvordan? • Bruk av databasen • Redaksjon • Invitasjon til dugnad

Hva? "Oppbyggelige eksempler for voksne som er nær barn" er en fri database på internett. Databasen inneholder beskrivelser av kunstverk: bilder, filmer, musikk og tekster. Hvert kunstverk som er tatt med kan danne utgangspunkt for samtaler mellom voksne som er forbilder for barn.

Hvorfor? Vi forutsetter at voksne nødvendigvis er forbilder for neste generasjon av mennesker, og at vi bør arbeide med oss selv for å bli bedre forbilder: personer preget av kjærlighet og klokskap. Databasen vil gi hjelp til å finne kunstverk som kan utfordre oss til å se hvordan vi selv er, vise oss alternativer og arbeide med oss selv. Det er ingen automatikk i dette, men møter med kunstverk og samtaler med andre voksne om konkrete eksempler kan engasjere både hode og hjerte og gi øvelse i å tolke enkeltsituasjoner.

Hvem? Voksne "som er nær barn", det kan være grupper av foreldre og besteforeldre, lærerstudenter, grupper av voksne i barnehager og skoler eller grupper av voksne som har ansvar for barn og unge i deres fritid. Egentlig har alle voksne et ansvar for det livsmønsteret som presenteres for neste generasjon.

Hvordan? Eksemplene i databasen kan være både negative og positive. Likevel kan de bidra til å bygge oss opp. Mange kunstverk fremstiller rystende men sanne livserfaringer, som en kan leve seg inn i og gjenkjenne. Kunstverket kan gi muligheter for å samtale om noe som er knyttet til ens egne erfaringer, uten at en behøver å utlevere det som er privat. Valg av kunstverk og begrunnelser for opplegget av databasen drøftes i en artikkel fra 2013 av Stein M. Wivestad i tidsskriftet Studies in Philosophy and Education (Open access). Artikkelen har utgangspunkt i Søren Kierkegaards forståelse av det «opbyggelige», aristotelisk etikk og Hans-Georg Gadamers tanker om å søke sannhet gjennom kunsterfaring. En oppfølgingsartikkel fra 2023 i Journal of Moral Education (Open access) utdyper dette og gir eksempler på hvordan databasen kan brukes.

• Bruk av databasen: Ved planlegging av undervisning eller samtale i en gruppe, kan du se på listen over Temaer (nederst i venstremenyen) og klikke på et tema som er aktuelt i din sammenheng. Som start kan det være mulig å velge musikk eller en sang, eventuelt at deltakerne hører et musikkverk mens de ser på et bilde som de etterpå samtaler om to og to og deretter i en større gruppe. Hvis en tar utgangspunkt i en film eller et dikt kan det være bra å gi mulighet for individuell bearbeiding (f. eks. at den enkelte skriver ned sine tanker i et par minutter etterpå) før det inviteres til samtale to og to og deretter i en større gruppe. 

Redaksjon. Databasen ble utviklet våren 2013 av Stein M. Wivestad, Åse Nylenna Akslen og Gunnvi Sæle Jokstad ved NLA Høgskolen Bergen. Ragna Ådlandsvik deltok uformelt. Forskergruppen Oppbyggelige eksempler er en undergruppe av forskergruppen Education & Existence, og fungerer som REDAKSJON for databasen. Forskergruppen består i desember 2023 av Dosent Gunnvi Sæle Jokstad NLA Bergen, HR-rådgiver Agnethe Kristiansen Oslo, Høgskolelektor Anita Nygård NLA Bergen, Professor Ståle Johannes Kristiansen NLA Bergen, Førsteamanuensis Ane Malene Sæverot HVL Bergen, Høgskolelektor Sissel Gerritsen NLA Bergen, Prosjektansvarlig Stig Tore Aaberg NLA Kristiansand, Professor Øyvind Økland Høgskulen i Volda og Dosent emeritus Stein M. Wivestad NLA Bergen. Steinar M. Heggen har utformet internettsidene. Databasen blir oppdatert en gang i halvåret (juni og desember). De siste publiserte artiklene blir markert på seksjonen NYHETER. Her finner du også informasjon om hvilke Temaer som er (mest) i bruk.

Invitasjon til dugnad. Redaksjonen ønsker forslag fra andre om hvilke nye kunstverk som bør tas med i databasen, og ønsker mange medarbeidere som beskriver et bredt utvalg av kunstverk. De som til nå har utformet beskrivelser av kunstverk er presentert i seksjonen Skribenter. Redaksjonen ønsker kritikk og forslag, også det som gjelder detaljer, for å kunne gjøre databasen bedre. Vi er interessert i dine assosiasjoner til andre kunstverk enn de som nå er beskrevet.

Vi vil gjerne at du deler med oss dine erfaringer med bestemte kunstverk. Ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For å få mer informasjon om databasen, kan en kontakte Stein M. Wivestad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tekniske spørsmål kan rettes til Steinar Heggen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.