Om databasen: • Hva  • Hvorfor? • Hvem? • Hvordan? • Redaksjon • Invitasjon til dugnad

Hva? "Oppbyggelige eksempler for voksne som er nær barn" er en fri database på internett. Databasen inneholder beskrivelser av kunstverk: bilder, filmer, musikk og tekster. Hvert kunstverk som er tatt med kan danne utgangspunkt for samtaler mellom voksne som er forbilder for barn.

Hvorfor? Vi forutsetter at voksne nødvendigvis er forbilder for neste generasjon av mennesker, og at vi bør arbeide med oss selv for å bli bedre forbilder: personer preget av kjærlighet og klokskap. Databasen vil gi hjelp til å finne kunstverk som kan utfordre oss til å se hvordan vi selv er, vise oss alternativer og arbeide med oss selv. Det er ingen automatikk i dette, men møter med kunstverk og samtaler med andre voksne om konkrete eksempler kan engasjere både hode og hjerte og gi øvelse i å tolke enkeltsituasjoner.

Hvem? Voksne "som er nær barn", det kan være grupper av foreldre og besteforeldre, lærerstudenter, grupper av voksne i barnehager og skoler eller grupper av voksne som har ansvar for barn og unge i deres fritid. Egentlig har alle voksne et ansvar for det livsmønsteret som presenteres for neste generasjon.

Hvordan? Oppbyggelige eksempler er både negative og positive. Mange kunstverk fremstiller rystende men sanne livserfaringer, som en kan leve seg inn i og gjenkjenne. Kunstverket kan gi muligheter for å samtale om noe som er knyttet til ens egne erfaringer, uten at en behøver å utlevere det som er privat. Valg av kunstverk og begrunnelser for opplegget av databasen drøftes i en artikkel av Stein M. Wivestad i tidsskriftet Studies in Philosophy and Education (Open access). Artikkelen har utgangspunkt i Søren Kierkegaards forståelse av det «opbyggelige», aristotelisk etikk og Hans-Georg Gadamers tanker om å søke sannhet gjennom kunsterfaring.

Redaksjon. Databasen ble utviklet våren 2013 av Stein M. Wivestad, Åse Nylenna Akslen og Gunnvi Sæle Jokstad ved NLA Høgskolen Bergen. Ragna Ådlandsvik deltok uformelt. Forskergruppen Oppbyggelige eksempler fungerer som REDAKSJON for databasen og består av Gunnvi Sæle Jokstad NLA Bergen, Agnethe Kristiansen Oslo, Anita Nygård NLA Bergen, Ståle Johannes Kristiansen NLA Bergen, Ane Malene Sæverot NLA Bergen, Vegard Schow NLA Oslo, Anne Karin Rudjord Unneland NLA Bergen, Øyvind Økland Høgskolen i Volda og Stein M. Wivestad NLA Bergen. Steinar M. Heggen har utformet internettsidene. Databasen blir oppdatert en gang i halvåret (juni og desember). De siste publiserte artiklene blir markert på seksjonen NYHETER. Her finner du også informasjon om hvor mange kunstverk som er beskrevet og hvilke Temaer som er (mest) i bruk.

Invitasjon til dugnad. Redaksjonen ønsker forslag fra andre om hvilke nye kunstverk som bør tas med i databasen, og ønsker mange medarbeidere som beskriver et bredt utvalg av kunstverk. Les mer om dette i seksjonen KONTAKT. De som til nå har utformet beskrivelser av kunstverk er presentert i seksjonen MEDARBEIDERE.

 

For å få mer informasjon om databasen, kan en kontakte Stein M. Wivestad This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tekniske spørsmål kan rettes til Steinar Heggen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.